Lønmodtagernes Garantifond – hvad er det?

Lønmodtagernes Garantifond

Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond er en forsikringsfond som alle private virksomheder betaler til gennem deres finansieringsbidrag.

Hvis en virksomhed lukker, enten på grund af konkurs, dødsfald eller andre årsager, sikrer de, at du som lønmodtager i den pågældende virksomhed får udbetalt løn, pension, feriepenge og lignende.

Formålet med fonden er således at sikre dig som lønmodtager korrekt og virke til at du hurtigt får din berettiget udbetaling af løn mv., hvis en virksomhed lukker på grund af konkurs eller lignende.

Derudover er de også med til at sikre, at arbejdsgiveren udbetaler løn til medarbejderne, i tilfælde, hvor virksomheden er under rekonstruktionsbehandling.

Hvad dækker Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond betaler følgende:

 • løn, feriepenge eller pension for arbejde, du har udført
 • løn, feriepenge eller pension for din opsigelsesperiode
 • pension for tidligere perioder
 • betaling for søndage og helligdage
 • tillæg (fri bil/tlf., bonus, fritvalg, akkordoverskud mv.)

 

Til gengæld betaler Lønmodtagernes Garantifond ikke følgende:

 • kørselsgodtgørelse, diæter og repræsentationsudgifter
 • udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet
 • godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
 • gebyr og honorar ved indgivelse af konkursbegæring
 • G-dage (1. til 3. ledighedsdag)
 • konventionalbod i henhold til en konkurrenceklausul

Hvilke frister gælder der?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige anmeldelsesfrister afhængig af om din arbejdsgiver er gået konkurs, er insolvent og ophørt eller afgået ved døden.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs eller insolvent og ophørt skal du sende din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond:

 • Senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs
 • Senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent

 

Hvis din arbejdsgiver er gået bort er der to frister du skal overholde:
 

 • Senest 4 måneder efter, at skifteretten har afgjort om din arbejdsgivers dødsbo er insolvent, skal du sende din anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond
 • Senest 8 uger efter, at der i Statstidende er indrykket oplysning om dødsfaldet, skal du anmelde din løn til dødsboets advokat

Hvor meget kan man få udbetalt?

Din ansættelsesform er afgørende for, hvor meget du kan få udbetalt af Lønmodtagernes Garantifond. Det betyder, at der tages udgangspunkt i om du har været ansat som eksempelvis funktionær, elev eller fleksjobber.

Under alle omstændigheder vil du dog maksimum kunne få udbetalt kr. 160.000,00 af Lønmodtagernes Garantifond efter skat, ud over dine feriepenge. Pengene indsættes på din NemKonto.

Besøg deres hjemmeside her.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os her.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg