Manglende lønudbetaling kan lede til arbejdsgivers konkurs

Som arbejdstager har du krav på at få din løn udbetalt rettidigt.…