Staten hjælper dig som lønmodtager

For at en skyldner - en person eller et selskab - kan erklæres…