Indlæg af Jeppe Ravn

Staten hjælper dig som lønmodtager

For at en skyldner – en person eller et selskab – kan erklæres konkurs, er det en betingelse, at skyldneren er insolvent. Insolvens betyder, at man ikke er i stand til at betale sin gæld til tiden – herunder løn til sin medarbejder – og betalingsvanskelighederne ikke kun er midlertidige.   Hvem kan begære skyldneren […]

Lønmodtagernes Garantifond – hvad er det?

Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?   Lønmodtagernes Garantifond er en forsikringsfond som alle private virksomheder betaler til gennem deres finansieringsbidrag.   Hvis en virksomhed lukker, enten på grund af konkurs, dødsfald eller andre årsager, sikrer de, at du som lønmodtager i den pågældende virksomhed får udbetalt løn, pension, feriepenge og lignende.   Formålet med fonden er […]